Timeline – Časovnica

Timeline - Časovnica by Laura Zavrl is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

Aktivnost omogoča zapis in umestitev dogodkov, ki so kategorizirani po obdobjih, na časovnico.

Ustvarjalec lahko doda dodatne informacije, oblikuje naslov in vsebino začetne strani. Opis lahko oblikujemo in dodamo povezave (linke) ter sliko ali video posnetek, ki ju vključimo z URL naslovom.

Pedagoška vrednost

Udeležencu omogoča sistematičen pregled časovnice dogodkov s pripadajočimi viri (slikami, videi) za boljše razumevanje. Udeleženec sam prehaja po časovnici in prgleduje dogodke. S časovnico lahko na enostaven način bolj pregledno in strnjeno prikažemo zaporedje dogodkov.

Prednosti in omejitve

Časovnica je samodejno datumsko urejena. Na časovnici lahko lepo prikažemo sliko ali video ob besedilu oziroma opisu.

Pomanjkljivost časovnice je v tem, da lahko ob opis dodamo le eno sliko ali en video posnetek. Če želimo vključiti več slik, jih lahko predhodno združimo v kolaž slik, vendar pa bodo ob tem posamezne sličice manjše, kar lahko zmanjša učinkovitost slikovnega gradiva.

V primeru videoposnetkov lahko prav tako združimo več video datotek skupaj v eno, vendar pa bo video manj učinkovit, če bo predolg. Problem nastane tudi, če uporabljamo druge vire in ne lastnih, saj moramo biti pazlivi še pri licencah videogradiv (ali te sploh lahko predelujemo).

Primer realizirane aktivnosti

Slovenska književnost by L is licensed under CC BY-SA 4.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost