Interactive Book – Interaktivna knjiga

Interactive Book - Interaktivna knjiga by Urška Erjavec is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

Aktivnost Interaktivna knjiga ustvarjalcu omogoča, da ustvari knjigo oz. učbenik za udeležence. Vanjo lahko vključi oblikovano besedilo, slike ter tudi avdio in video posnetke. Prav tako aktivnost omogoča, da se vključi veliko različnih aktivnosti za usvajanje, preverjanje in utrjevanje znanja.

Udeleženec s pomočjo kazala prehaja med različnimi poglavji, si jih prebere in rešuje aktivnosti na njih. Na koncu dobi poročilo o uspešnosti reševanja aktivnosti.

Pedagoška vrednost

Predagoška vrednost aktivnosti je v tem, da udeleženec v svojem tempu osvaja znanje na več straneh knjige in vsebino ter aktivnosti pregleduje nelinearno. S to aktivnostjo lahko ustvarjalec pripravi obširnejšo učno vsebino, ki lahko služi ponavljanju ali usvajanju znanja.

Aktivnosti, ki jih lahko vključimo med vsebino in na konec pa omogočajo sprotno in končno preverjanje znanja s takojšnjimi povratnimi informacijami za udeleženca.

Prednosti in omejitve

Prednost aktivnosti je v tem, da lahko vključimo veliko različnih interaktivnosti med samo vsebino, ki lahko vključuje vse različne predstavne oblike.

Omejitev predstavlja to, da slikam ne moremo spreminjati velikosti (to moramo narediti ročno, sami), kar lahko poslabša vizualno podobo strani. Prav tako kot besedilo ne moremo vključiti npr. matematičnih simbolov.

Primer realizirane aktivnosti

Telesa by U is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost