Fill in the Blanks – Vstavi manjkajoče besede

Kratek opis aktivnosti

Aktivnost ustvarjalcu omogoča, da zapiše besedilo, v katerem so manjkajoče besede oz. besedne zveze, ki jih nato vpišejo udeleženci. Aktivnost omogoča tudi dodajanje slike ali videoposnetka nad nalogo.

Pedagoška vrednost

Aktivnost lahko uporabimo pri preverjanju razumevanja snovi. Z zahtevnejšim besedilom, v kombinaciji z namigi pa lahko z aktivnostjo preverjamo tudi višje taksonomske ravni znanja.

Vsebina besedila, ki ga udeleženec dopolnjuje, se lahko navezuje na vključeno sliko ali videoposnetek.

S smiselnim besedilom in namigi, ki jih lahko doda ustvarjalec, lahko udeleženci z aktivnostjo usvajajo različne taksonomske ravni znanja.

Prednosti in omejitve

Prednost te aktivnosti je v tem, da lahko vključimo sliko in videoposnetek, kot tudi različne odstavke v besedilu. Prav tako omogoča, da vključimo tako besede, kot tudi besedne zveze in tudi namige, ki so udeležencu v pomoč pri reševanju in jih uporabi ali pa ne. Aktivnost omogoča, da se razlikuje med velikimi in malimi črkami.

Omejitev predstavlja to, da aktivnost omogoča vključiti le eno sliko ali en videoposnetek. To omejitev lahko presežemo tako, da si predpripravimo sliko kot kolaž slik, ki jih želimo vključiti oziroma združimo več videoposnetkov skupaj. Prav tako kot besedila ne moramo dodati npr. matematičnih formul.

Primer realizirane aktivnosti

Angleščina - barve by U is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost