KewAr Code – QR koda

KewAr Code - QR koda by Oskar Težak is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

Aktivnost omogoča ustvarjalcu enostavno generiranje QR kode, ki jo udeleženec poskenira z (najpogosteje) mobilno napravo in na ta način dostopa do vsebine.

Pedagoška vrednost

Aktivnost je uporabna za hitro deljenje vsebine (URL, besedilo, kontakt …) z udeleženci na mobilnih napravah, saj jim vsebine ni potrebno prepisovati, temveč za dekodiranje informacij poskrbi aplikacija. Kodo lahko uporabimo še pri raznih »pustolovskih« aktivnostih.

Pri BYOD (Bring Your Own Device) pouku učitelji lahko uporabijo QR kodo za dostop do aplikacij kot so Kahoot, Quizizz, Formative, Padlet in druge, ki jih uporabljamo za formativno vrednotenje.

Prednosti in omejitve

Nekateri telefoni imajo prepoznavo QR kod integrirano v fotoaparatu. Če naša naprava tega ne omogoča, moramo za prepoznavo naložiti aplikacijo za skeniranje QR kod.

Za ta namen je možno uporabiti aplikacije za mobilne naprave. V našem primeru je bila uporabljena aplikacija QR & Barcode Scanner.

Primer realizirane aktivnosti

Kviz robotske roke s KewAr (QR) kodo by Oskar Težak is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost