Find Multiple Hotspots – Poišči vroče točke

Kratek opis aktivnosti

Izvajalec določi naslov in navodilo za udeleženca. Nato doda sliko kot ozadje aktivnosti, na njej pa določi pravilne oziroma napačne aktivne točke. Aktivne točke imajo lahko obliko pravokotnika ali elipse.

Aktivnost Poišči vroče točke od udeleženca zahteva, da na sliki poišče pravilne aktivne točke. S klikom na mesto na sliki, dobi povratne informacije o tem, ali je izbral pravilno ali napačno točko.

Pedagoška vrednost

Udeleženec preveri svoje znanje z iskanjem vročih točk na sliki in ga izboljša na podlagi prejetih povratnih informacij.

S premišljeno zasnovo lahko aktivnost pripravimo tudi za usvajanje novega znanja, kjer udeleženec raziskuje in usvaja znanje na podlagi povratnih informacij, ki so pripisane aktivnim točkam. V tem primeru na sliki označimo le pravilne aktivne točke.

Prednosti in omejitve

Dodamo lahko povratne informacije vsakemu kliku na sliko (če udeleženec klikne vročo točko, prazno mesto ali že najdeno vročo točko).

Aktivna točka je lahko v obliki pravokotnika ali elipse, ne moremo je poljubno preoblikovati.

Primer realizirane aktivnosti

Sesalci by L is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost