Flashcards – Spominske kartice

Flashcards - Spominske kartice by Ines Jelenec is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

Aktivnost ustvarjalcu omogoča, da ustvari eno ali več spominskih kartic, pri čemer kartice oblikuje tako, da zapiše vprašanje in pravilen odgovor. Aktivnost omogoča tudi vnos in prikaz slike poleg besedila.

Udeleženec nato prebere vprašanje in v vnosno poje zapiše odgovor ter preveri, kako uspešen je bil pri odgovarjanju.

Pedagoška vrednost

Aktivnost udeležencu ponuja takojšno povratno informacijo, kar mu omogoča, da odkrije morebitno nerazumevanje in ga poskuša odpraviti.

Kartice lahko služijo za učenje ali utrjevanje znanja. Velika prednost je v možnosti uporabe slik in besed, kar pripomore k oblikovanju aktivnosti na različnih taksonomskih ravneh. Vrednost lahko vidimo tudi v tem, da aktivnost od udeleženca zahteva vpis odgovora in ga na ta način spodbuja k aktivnemu sodelovanju.

Prednosti in omejitve

Ustvarjanje spominskih kartic je hitro in preprosto. Aktivnost je lepo grafično oblikovana, kar lahko pozitivno vpliva na motivacijo udeležencev.

Omejitev spominskih kartic je v tem, da je za posamezno kartico možno določiti zgolj en pravilen odgovor kljub temu, da se na dano vprašanje lahko navezuje več pravilnih odgovorov. Zato mora tu ustvarjalec dobro premisliti, kako zastavi vprašanje ali kakšno sliko vključi v aktivnost. Pomembna so tudi jasno podana navodila za reševanje, ki zmanjšujejo možnost, da bi udeleženec kljub pravilnemu odgovoru dobil napačno povratni informacijo.

Primer realizirane aktivnosti

Funkcije by I is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost