Image Pairing – Pari slik

Image Pairing - Pari slik by Ines Jelenec is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

Aktivnost ustvarjalcu omogoča, da naloži slike in ustvari pare slik.

Udeleženec išče pare tako, da posamezno sliko na levi strani povleče do ustrezne slike na desni strani.

Pedagoška vrednost

Sliki, ki tvorita par, sta lahko bodisi enaki ali različni, kar omogoča pripravo aktivnosti za različne taksonomske ravni znanja. S pari različnih slik lahko z aktivnostjo preverjamo, kako dobro udeleženci poznajo odnos med vsebino dveh različnih slik.

Namesto slike predmeta lahko uporabimo tudi sliko števila ali sliko besede oziroma besedne zveze (na primer piktogram in poimenovanje ali pa simbol in njegov pomen).

Aktivnost na zanimiv način spodbuja udeležence k logičnemu sklepanju.

Prednosti in omejitve

Prednost aktivnosti je v tem, da lahko ustvarjalec pripravi aktivnost za različne taksonomske stopnje, pri čemer morajo udeleženci uporabiti tudi logično sklepanje.

Omejitev aktivnosti je v tem, da moramo tudi za prikaz besedila in števil pripraviti slike le-teh.

Primer realizirane aktivnosti

Ulomki in decimalna števila by I is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost