Course Presentation – Interaktivna predstavitev

Kratek opis aktivnosti

Aktivnost ustvarjalcu omogoča, da ustvari predstavitev, ki vsebuje interaktivne elemente.

V predstavitev lahko vključi besedilo, slike, videoposnetke in aktivnosti Vstavi manjkajoče besede, Ena izbira, Več izbir, Drži ne drži, Povleci spusti, Povzetek, Povleci besede, Označi besede, Kartice dialogov in Interaktivni video.

Udeleženec hkrati usvaja, utrjuje, prverja svoje znanje in dobiva takojšnje povratne informacije.

Pedagoška vrednost

V predstavitev je možno vključiti razlago in ponazoritev kot tudi različne aktivnosti, ki omogočajo pripravo nalog na različnih taksonomskih ravneh ter preverjanje različnih znanj in spretnosti pri udeležencih.

Interaktivni elementi spodbujajo udeležence k aktivnemu sodelovanju in omogočajo lažjo in boljšo zapomnitev obravnavane snovi. Različne predstavne oblike informacij so udeležencu v pomoč pri razumevanju in usvajanju znanja.

Prednosti in omejitve

Prednost aktivnosti je v tem, da lahko združimo bogato večpredstavno predstavitev z raznolikimi interkativnimi nalogami.

Omejitev predstavlja to, da v interaktivno predstavitev ni moč vključiti vseh tipov nalog, ki jih sicer h5p ponuja.

Primer realizirane aktivnosti

Piramida by I is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost