Personality Quiz – Kviz osebnosti

Personality Quiz - Kviz osebnosti by Ines Jelenec is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

Aktivnost ustvarjalcu omogoča, da zapiše vprašanja in vsakemu vprašanju dodeli odgovore, ki se skladajo z lastnostmi neke osebnosti, živali ali predmeta. Poleg tega ima ustvarjalec tudi možnost, da vsaki od danih osebnosti doda krajši opis in sliko.

Udeleženec nato za vsako vprašanje izbere enega izmed podanih odgovorov in na koncu reševanja na podlagi skupnega seštevka ugotovi, kateri od danih osebnosti, živali ali predmetom je njegov izbor najbolj podoben.

Pedagoška vrednost

Aktivnost motivira udeležence s preprostimi elementi igrifikacije. Ustvarjalec lahko na ta način udeležence seznani z nekaterimi zanimivostmi in jih tako spodbudi k nadaljnjemu raziskovanju.

Prednosti in omejitve

Prednost aktivnosti je v možnosti vpeljave preprostih elementov igrifikacije, ki pri učencih spodbuja reševanje in raziskovanje.

Omejitev lahko predstavlja to, da je potrebno za kviz pripraviti dober načrt in najti ustrezno idejo za smiselno realizacijo.

Primer realizirane aktivnosti

Računalniške komponente by I is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost