Summary – Povzetek

Summary - Povzetek by Urška Erjavec is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

Aktivnost Povzetek ustvarjalcu omogoča, da ustvari niz različnih izjav oz. trditev, s katerimi preverja znanje udeležencev.

V vsakem seznamu izjav je lahko pravilna le ena trditev. Vsakemu nizu izjav lahko doda besedilni namig.

Pedagoška vrednost

Aktivnost je smiselno uporabiti za nižje taksonomske ravni znanja, predvsem razumevanje in pomnenje.

Z vsebinsko zahtevnejšimi trditvami lahko dvignemo tudi taksonomsko raven preverjanja znanja udeležencev.

Prednosti in omejitve

Z aktivnostjo lahko hitro in enostavno kreiramo več nizov izjav. Aktivnost je smiselno kombinirati z drugimi h5p tipi aktivnosti.

Omejitev predstavlja to, da ne moremo vključiti nobenih večpredstavnih virov. Prav tako je oblikovanje besedila zelo omejeno, saj lahko pri besedilu uredimo le poravnavo.

Primer realizirane aktivnosti

Paralelogram by U is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost