Guess the Answer – Ugani odgovor

Guess the Answer - Ugani odgovor by Ines Jelenec is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

 

 

Aktivnost ustvarjalcu omogoča, da zapiše vprašanje in ga po želji dopolni s sliko ali videom ter zraven pripiše odgovor.

Udeleženec nato o samem vprašanju razmisli in v mislih oblikuje odgovor ter šele nato klikne na gumb, ki mu omogoči prikaz odgovora.

Pedagoška vrednost

Aktivnost je primerna za učenje s karticami. Dodana vrednost je v možnosti uporabe besedila in slike oziroma besedila in videa, kar omogoča vizualni prikaz vsebin in pripomore k oblikovanju aktivnosti na različnih taksonomskih ravneh.

Aktivnost je primerna za utrjevanje znanje, preverjanje znanja in usvajanje znanja. Aktivnost je bolj primerna za udeležence, ki dobro samoregulirajo svoje učenje in so pri učenju bolj samoiniciativni, saj zahteva, da pri reševanju najprej sami v mislih premislijo, nato pa obrnejo kartico. Udeleženci, ki pri svojem učenju niso samoregulativno naravnani lahko s prebiranjem kartic vseeno usvajajo in utrjujejo znanje, če jih ogledujejo in berejo zbrano.

Prednosti in omejitve

Ustvarjanje aktivnosti s karticami je zelo enostavno. Za razliko od aktivnosti Spominske kartice (Flashcards), lahko pri tej aktivnosti vključimo tudi daljše zapise, ter dodamo video, saj udeležencu ni potrebno vpisovati odgovora.

Omejitev te aktivnosti predstavljajo zelo omejene možnosti oblikovanja besedila, saj ne moremo spreminjati oblike in velikosti pisave

Primer realizirane aktivnosti

Računalniške komponente by I is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost