Memory Game – Spomin

Memory Game - Spomin by Laura Zavrl is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

Izvajalec vpiše naslov aktivnosti. Določi pare slik oziroma kartic, ki jim lahko doda zapis in zvočni posnetek.

Aktivnost od udeleženca zahteva iskanje parov slik.

Pare slik lahko predstavljajo tudi kombinacije simbolov, besedila, različnih vsebinsko povezanih slik …, vendar morajo biti vse kartice pripravljene kot slikovno gradivo (tudi besedilo).

Pedagoška vrednost

Aktivnost je lahko podobna klasični igri spomin, tako da uporabimo v paru enaki sliki, ali pa uporabimo pare različnih slik, tako da mora udeleženec premisliti o vsebinski ali drugi povezavi dveh slik. Pri tem lahko posamezno sliko predstavlja tudi besedilo, simbol ali piktogram.

Vsaki sliki lahko dodamo zvočni posnetek, s katerim lahko dodamo bodisi namig ali dodatne inoformacije. Na primer v naši spodnji aktivnosti bi lahko dodali zvočne posnetke himne posamezne države. Zvočni posnetki predstavljajo dodano vrednost tudi pri nalogah iz tujih jezikov, saj lahko ponazorimo pravilno izgovorjavo in tako krepimo slušno razumevanje.

Pedagoško vrednost predstavlja tudi nastavitev, s katero lahko udeležencu prikažemo naključen izbor parov iz množice pripravljenih. S tem je aktivnost za udeležence veliko bolj zanimiva za ponovno reševanje, hkrati pa ga ne preobremenimo naenkrat s preveliko količino parov.

Prednosti in omejitve

Dodatne nastavitve interakcije izboljšajo uporabniško izkušnjo. Dodano vrednost nalogi dajejo tudi zvočni posnetki, ki jih lahko dodamo vsaki sliki posebej.

V aktivnosti lahko pripravimo veliko množico parov, nato pa nastavimo, koliko naključnih se pokaže udeležencu ob reševanju. S tem je naloga bolj zanimiva za večkratno igranje oziroma reševanje. Prav tako na ta način lahko reguliramo nabor parov, ki ustreza prikazu na zaslonu računalnika.

Pomanjkljivost aktivnosti predstavlja to, da ne moremo vpisati navodil za udeleženca in ne moremo uporabiti besedila namesto slike, ampak moramo besedilo pripraviti v obliki slike. Prav tako ne moremo določiti konkretne splošne povratne informacije.

Primer realizirane aktivnosti

Zastave evropskih držav by L is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost