Branching Scenario – Scenarij poteka

Branching Scenario - Scenarij poteka by Oskar Težak is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

Aktivnost omogoča ustvarjalcu izdelavo zgodbe, katere režiser je udeleženec s svojimi odločitvami. Poleg besedila, slike, videa in vejitve je možno vključiti še interaktivne aktivnosti:

  • Interaktivna predstavitev (Course Presentation)
  • Interaktivne točke na sliki (Image Hotspots) in 
  • Interaktivni video (Interactive Video).
Pedagoška vrednost

Aktivnost je uporabna za nelinearne učne scenarije, pri preverjanju natančno določenih postopkov ali pri aktivnostih »igranja vlog«. Aktivnost od udeleženca zahteva, da se med pregledovanjem odloča, kako bo nadaljeval in na osnovi svojih odločitev prejema povratne informacije, ki jih je pripravil ustvarjalec.

Prednosti in omejitve

Prednost aktivnosti je raznolika možnost izbire oz. vpliva udeleženca, ki zgodbo individualizira in v dobro zastavljeni zgodbi vpliva na razplet.

Ustvarjanje te aktivnosti je zahtevnejše in od ustvarjalca zahetva, da zelo odbro načrtuje vejitvena vprašanja, s katerimi vodi udeleženeca po različnih scenarijih. Z delitvijo nelinearno narašča količina potrebnega dela.

Pomanjkljivost aktivnosti je v tem, da ne omogoča vstaviti že obstoječe h5p aktivnosti Interaktivna predstavitev, Interaktivne točke na sliki in Interaktivni video, ampak je le-te potrebno ustvariti znotraj aktivnosti Scenarij poteka.

Primer realizirane aktivnosti

Tehniško risanje by Oskar Težak is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost