Mark the Words – Označi besede

Mark the Words - Označi besede by Urška Erjavec is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

Aktivnost ustvarjalcu omogoča, da zapiše besedilo z označenimi besedami, ki jih mora izbrati udeleženec. Udeleženec s klikom izbere besede glede na dano navodilo naloge.

Pedagoška vrednost

S to aktivnostjo lahko pripravimo naloge nižjih taksonomskih ravni, v katerih udeleženci s klikanjem na besede izberejo besede, glede na podano navodilo.

Aktivnost je primerna tudi za najmlajše učence, ki še niso dobro usvojili tipkanja, saj je dovolj le klik na besedo.

Primer take naloge je na primer iskanje vseh dvozložnih besed v sestavku ali iskanje besed, ki se začnejo na določeno črko.

Za starejše učence lahko pripravimo nalogo, kjer morajo na primer v seznamu ali besedilu označiti vse letnice določenega stoletja. Na ta način lahko preverjamo razumevanje.

Prednosti in omejitve

Prednost aktivnosti je ta, da jo lahko uporabimo tudi za učence, ki še niso usvojili spretnosti tipkanja, saj izbirajo besede zgolj s klikanjem nanje. S tem tudi urijo spretnost uporabe računalniške miške.

Omejitev aktivnosti je v tem, da presledek loči besedo. Tako besedne zveze ne moremo vključiti kot pravilni odgovor. To omejitev lahko presežemo z uporabo podčrtaja, vendar pa s tem v besedilni nalogi hkrati učencem razkrijemo odgovor, zato je ta rešitev primerna le, kadar uporabimo seznam besed in besednih zvez.

Primer realizirane aktivnosti

Strojna oprema računalnika by U is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost