Documentation Tool – Izdelaj dokumentacijo

Kratek opis aktivnosti

Izvajalec mora zapisati naslov in navodilo za vsako stran dokumentacije posebej ter dodati elemente za izdelavo dokumentacije. Izvajalec lahko vključi besedilo, slike, povezave in vnosna polja, ki jih mora izpolniti udeleženec.

Aktivnost od udeleženca zahteva, da vnese podatke za izdelavo dokumentacijo. Na koncu dobi oblikovan docx dokument, ki ga lahko na zahtevo učitelja odda na dogovorjeno mesto. Udeleženec lahko vnaša le neoblikovano besedilo.

Pedagoška vrednost

Udeleženec postopoma vnaša podatke, potrebne za izdelavo dokumentacije in na ta način izpolni vse zahtevane elemente za vodenje dokumentacije. Udeležence navajamo na zastavljanje in oblikovanje ciljev, načrtovanje in spremljanje dela ter na samovrednotenje lastnih ciljev učenja.

Prednosti in omejitve

Aktivnost izvajalcu omogoča, da pripravi ključne korake za vodenje dokumentacije projekta in ustvarjanje projektne dokumentacije.

Ustvarjeno dokumentacijo lahko udeleženec izvozi v docx dokument, ki že ima strukturirano obliko po straneh, ki jih je nastavil izvajalec.

Pomanjkljivost te aktivnosti je v tem, da izvožene datoteke ne moremo direktno poslati izvajalcu oziroma shranjevati sprotnega dela. Prav tako lahko udeleženci vnašajo le neoblikovano besedilo. Ker se dokumentacija shrani kot doxc (Word) dokument, jo lahko udeleženci kasneje poljubno urejajo in dopolnjujejo.

Primer realizirane aktivnosti

Dokumentacija projekta by L is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost