Questionnaire – Vprašalnik

Questionnaire - Vprašalnik by Urška Erjavec is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

Aktivnost Vprašalnik ustvarjalcu omogoča, da ustvari vprašalnik z enim ali več možnimi odgovori ter odprtimi vprašanji, kjer udeleženci zapišejo svoj odgovor. Udeleženec izbira odgovore oz. jih zapisuje, v primeru odprtih vprašanj.

Pedagoška vrednost

Aktivnost je trenutno uporabna predvsem za samoevalvacijo udeležencev, saj ne ponuja možnosti shranjevanja odprtih odgovorov. Udeleženci morajo biti zmožni samoregulacije. S sistematičnim spodbujanjem udeležencev k samorefleksiji in samovrednotenju, lahko spodbujamo razvoj samoregulacije.

Prednosti in omejitve

Prednost aktivnosti je v tem, da omogoča samooevalvacijo pri udeležencih. Vključimo lahko tudi povratne informacije glede na izbrane odgovore pri zaprtih tipih vprašanj. Dodati je možno sliko ob zaključku reševanja

Največja omejitev trenutne aktivnosti je v tem, da se odgovori udeležencev ne shranjujejo. Aktivnost pa se lahko uporabi v smislu samoevalvacije oz. samoovrednotenja udeležencev.

Primer realizirane aktivnosti

Ponovitev prizme by U is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost