Speak the Words – Izgovori besedilo

Speak the Words - Izgovori besedilo by Oskar Težak is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

Aktivnost omogoča udeležencu, da na zastavljeno vprašanje odgovori tako, da posname avdio odgovor. Aktivnost se vrednoti na podlagi prepoznave govora, zato je pravilna in jasna izgovorjava pomembna..

Pedagoška vrednost

Aktivnost je uporabna za udeležence, ki težje vnašajo besedilo s tipkovnico (mlajši učenci, gibalno ovirani učenci). Uporabimo jo lahko tudi pri tujih jezikih, kjer je pomembna pravilna izgovorjava, ki se razlikuje od napisanega besedila.

Prednosti in omejitve

Prednost je možnost uporabe slovenščine in mnogih tujih jezikov

Omejitev aktivnosti je natančnost prepoznave izgovorjenega. Zaradi slabe natančnosti so lahko akustično podobni odgovori napačno prepoznani

Primer realizirane aktivnosti

Izgovori rešitev (geografija) by Oskar Težak is marked with CC0 1.0

Izgovori rešitev (angleščina) by Oskar Težak is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost