True/False Question – Drži/ne drži

True/False Question - Drži/ne drži by Ines Jelenec is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

Aktivnost ustvarjalcu omogoča, da ustvari vprašanje oz. trditev na katero je možno odgovoriti zgolj z drži ali ne drži. V aktivnost lahko vključi še sliko ali videoposnetek.

Naloga udeleženca je, da si prebere vprašanje in ogleda medij, če je le-ta priložen in nato s klikom na enega izmed gumbov drži oz. ne drži odgovori na vprašanje.

Pedagoška vrednost

Aktivnost lahko uporabimo za hitra preverjanja znanja. Če vključimo smiselno sliko ali videoposnetek, lahko z aktivnostjo preverjamo tudi višje kognitivne ravni znanja.

Prednosti in omejitve

Prednost aktivnosti je v tem, da ustvarjalcu omogoča, da hitro preveri znanje udeležencev.

Omejitev aktivnosti Drži ne drži je ta, da lahko udeleženec z ugibanjem pride do pravilnega odgovora, kar lahko vpliva na to, da bo ustvarjalec pridobil napačne informacije o znanju udeleženca. S tem tipom aktivnosti lahko naenkrat ustvarimo zgolj eno vprašane ali trditev. Če želimo ustvariti več zaporednih aktivnosti Drži ne drži moramo uporabiti aktivnost Kviz ali aktivnost Združi različne naloge.

Primer realizirane aktivnosti

Koordinatni sistem by I is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost