Drag the Words – Povleci besede

Drag the Words - Povleci besede by Laura Zavrl is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

Izvajalec zapiše naslov, pripravi navodila za udeležence in v besedilu označi gesla, ki se bodo udeležencu prikazala v obliki elementov za premikanje v prazna polja.

Aktivnost od udeleženca zahteva, da razporedi podane besede oziroma besedne zveze na ustrezna prazna mesta v danem besedilu. Aktivnost deluje po principu povleci in spusti.

Pedagoška vrednost

Udeleženec utrjuje snov, na podlagi prejetih povratnih informacij pa lahko pride tudi do novih spoznanj.

S sprotnimi namigi, ki jih lahko vključimo, lahko pomagamo udeležencem, ki potrebujejo pomoč pri reševanju.

S povratnimi infomacijami po zaključku reševanja pa lahko dodamo razlago, ki pomaga udeležencu pri razumevanju snovi.

Prednosti in omejitve

Namigi in povratne informacije ob reševanju dodajo dodano vrednost aktivnosti. V aktivnost lahko vključimo besedilo z več enakimi gesli.

V aktivnost ne moremo dodati odvečnih besed in besednih zvez, ki ne sodijo na nobeno prazno mesto.

Primer realizirane aktivnosti

Angleški časi by L is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost