Single Choice Set – Ena izbira

Single Choice Set - Ena izbira by Laura Zavrl is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

Izvajalec lahko oblikuje od enega do poljubno vprašanj. Med ponujenimi odgovori je lahko pravilen le eden, kar je ključna razlika v primerjavi z aktivnostjo “Več izbir”. Izvajalec vpiše naslov in nato doda seznam vprašanj in odgovorov.

Udeleženec mora pri tej aktivnosti med ponujenimi odgovori izbrati pravilnega.

Pedagoška vrednost

Udeleženec odgovori na vprašanja in preveri svoje znanje. Aktivnost je primerna za hitro ponovitev temeljnih pojmov. Preverjamo lahko tudi razumevanje. Nalogo je smiselno kombinirati še z drugimi tipi nalog.

Pedagoško didaktično vrednost tej nalogi daje to, da pod aktivnostjo udeleženec vidi, na koliko vprašanj je že odgovoril in koliko še ima do konca niza vprašanj.

Prednosti in omejitve

Dodamo lahko zvočne učinke, ki se predvajajo ob izbiri odgovora in udeležencu dajo informacijo o tem ali je odgovoril pravilno ali napačno. Učinov ne moremo izbirati, lahko jih le vklopimo ali izklopimo.

Vključimo lahko le besedilo, ki ga lahko oblikujemo krepko ali poševno. V aktivnost ni mogoče vključiti nobenih drugih multimedijskih virov.

Udeleženec dobi takojšnjo povratno informacijo po izbiri odgovora, ne moremo pa določiti konkretne splošne povratne informacije za celoten niz vprašanj.

Primer realizirane aktivnosti

Zgodovina (kamena doba) by L is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost