Audio Recorder – Posnemi zvočno datoteko

Kratek opis aktivnosti

Aktivnost izvajalcu omogoča, da pripravi nalogo, s katero bodo udeleženci posneli svoj odgovor v obliki zvočne datoteke, glede na dano navodilo naloge in jo nato po navodilih izvajalca oddali na ustrezno mesto.

Aktivnost udeležencu omogoča, da uporabi spletno različico diktafona in tako posname svoj glas. Snemanje lahko začasno zaustavi in nadaljuje, na koncu pa prenese kot *.wav zvočno datoteko.

Pedagoška vrednost

Izvajalec, ki zbere zvočne datoteke za nalogo, ki jo je podal, lahko vrednoti in daje povratne informacije tudi za tiste vsebine, ki jih v pisni obliki ni mogoče preverjati.

Aktivnost je uporabna v primerih, ko urimo pravilno izgovorjavo (npr. v tujem jeziku). Smiselno jo je uporabiti tudi pri udeležencih, ki težje vnašajo besedilo s tipkovnico (mlajši učenci, gibalno ovirani učenci). Uporabimo jo lahko tudi v primerih, ko je potrebno verbalno izraziti pripovedno moč ali pri preverjanju sposobnosti branja, igri vlog idr.

Prednosti in omejitve

Prednost aktivnosti predstavlja to, da omogoča pridobiti tudi verbalne odgovore udeležencev.

Pomanjkljivost predstavlja to, da je besedilo mogoče vnesti le kot golo neoblikovano besedilo, s čimer ni moč ustvariti vizualnih poudarkov. Za ta namen lahko pomembnejše dele zapišemo z velikimi tiskanimi črkami. Prav tako je uporaba zaenkrat mogoča le v brskalnikih Chrome, Edge in FireFox. Udeleženec mora dovoliti dostop do mikrofona in sam poskrbeti za nadaljnjo objavo prenesenega zvočnega posnetka.

 

Primer realizirane aktivnosti

Izgovorjava angleških glagolov (preteklik, sedanjik) by Oskar Težak is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost