Dialog Cards – Kartice dialogov

Dialog Cards - Kartice dialogov by Urška Erjavec is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

Aktivnost Kartice dialogov ustvarjalcu omogoča ustvarjanje dvostranskih kartic, pri čemer sprednja stran kartic lahko vsebuje besedilo, sliko in zvok, zadnja stran pa le besedilo.

Udeležencu se pojavi sprednja stran kartice, nato pa jo s klikom na gumb obrne in preveri svoje znanje.

Pedagoška vrednost

Udeleženec utrjuje svoje znanje in hkrati dobi povratne inoformacije. Aktivnost je primerna za utrjevanje in pomnjenje snovi.

Dobro zamišljena kombinacija slik, zvoka, besedila in namigov pripomore k lažjemu pomnjenju.

Z aktivnostjo lahko dosežemo različne taksonomske ravni znanja.

Prednosti in omejitve

Prednost te aktivnosti je v tem, da lahko v kartice vključimo veliko različnih predstavnih oblik (besedilo, slika, zvok), vendar le na sprednjo stran. Aktivnost omogoča dodajanje namigov tako na sprednjo stran kot tudi na zadnjo stran kartice.

Omejitev je zagotovo ta, da aktivnost ne omogoča tudi zvočnega posnetka in slike na drugi strani kartice. Prav tako v besedilo ne moremo vključiti npr. matematičnih formul (te lahko predpripravimo kot sliko). 

Primer realizirane aktivnosti

Štirikotniki - ponovitev by U is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost