Column – Združi različne naloge

Column - Združi različne naloge by Ines Jelenec is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

Aktivnost ustvarjalcu omogoča, da na enem mestu združi več kot trideset različnih tipov H5P aktivnosti in na ta način ustvari preverjanje znanja ob zaključku ure ali po zaključku učnega sklopa. Vstavi lahko tudi vire v obliki besedila, slike, preglednice, povezave in videa.

Pedagoška vrednost

Z vključevanjem različnih tipov aktivnosti in virov lahko oblikujemo kvize in preverjanja ali ocenjevanja znanja z vključitvijo nalog različnih taksonomskih ravni.

Pri udeležencih lahko na ta način preverjamo različna znanja in spretnosti.

Prednosti in omejitve

Prednost aktivnosti lahko vidimo v preprosti izdelavi kviza z vključitvijo različnih tipov aktivnosti in nalog na različnih taksonomskih ravneh.

Omejitev lahko ustvarjalcu predstavlja to, da ni mogoče vključiti že obstoječih samostojnih aktivnosti (na primer obstoječega niza vprašanj ali kolaža). Vendar pa to omejitev lahko enostavno presežemo, saj aktivnost omogoča funkcijo “kopiraj in prilepi”, tako da lahko obstoječe samostojne aktivnosti v kviz prenesemo s kopiranjem.

Primer realizirane aktivnosti

Štirikotniki by I is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost