Arithmetic Quiz – Aritmetični kviz

Arithmetic Quiz - Aritmetični kviz by Urška Erjavec is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

Aktivnost ustvarjalcu omogoča ustvarjanje enostavnega aritmetičnega kviza, za utrjevanje matematičnih operacij in enačb, z naključnimi števili.

Pri enačbah lahko ustvarjalec določi tudi težavnost ter vključi še ulomke.

Pedagoška vrednost

Pedagoška vrednost aktivnosti je predvsem v tem, da lahko ustvarjalec zelo hitro pripravi kvz za ponavljanje in utrjevanje osnovnih operacij seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja, kjer udeleženec vsakokrat dobi nov naključni set nalog.

Podobno velja za linerane enačbe, kjer pa lahko stopnjuje še zahtevnost aktivnosti, tako da vključi ulomke. Zahtevnost lahko izbira med tremi nivoji: osnovni, nadaljevalni in napredni.

Prednosti in omejitve

Prednost aktivnosti je, da so števila generirana naključno. Tako lahko udeležencem omogočimo boljše utrjevanje, saj si ne zapomnijo rezultatov prejšnjega reševanja. Ustvarjalec prihrani čas, ker mu ni potrebno sestavljati več aktivnosti z različnimi števili oziroma izračuni

Omejitev na primer predstavlja to, da pri aritmetičnih ni možno nastaviti težavnosti. Smiselna bi bila na primer tudi dodatna izbira za vključitev le poštevanke izbranih števil, saj otroci v 3. razredu postopoma spoznavajo poštevanko posameznih števil. Enako velja tudi za deljenje. Omejitev aktivnosti je tudi, da se ta števila lahko ponavljajo ter, da so ulomki zapisani z uporabo znaka “/”.

Primer realizirane aktivnosti

Utrjevanje - matematika by U is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost