Dictation – Narek

Dictation - Narek by Laura Zavrl is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

Izvajalec mora zapisati naslov in navodila za udeleženca, nato pa dodati posamezne zvočne posnetke besedila in zapisom predvajanega. Prav tako lahko doda upočasnjen zvočni posnetek.

Aktivnost od udeleženca zahteva poslušanje zvočnega posnetka in preverjanje zapisanega po nareku

Pedagoška vrednost

Udeleženca narek spodbuja k izboljšanju pravopisnih zmožnosti in samopopravo. Prav tako udeleženec dobi takojšnje povratne informacije o svoji ravni znanja pravopisa, tako da lahko sam popravi napake. Aktivno poslušanje povečuje raven koncentracije.

Prednosti in omejitve

Pri aktivnosti lahko nastavimo število možnih predvajanj, upoštevanje ločil, ločevanje med tipkarskimi in očitnimi napakami, določimo točkovanje tipkarskih napak.

Aktivnost še ni v celoti prevedena v slovenščino, zato je za prevod potrebno poskrbeti ročno.

Primer realizirane aktivnosti

Narek by L is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost