Image Juxtaposition – Primerjalnik slik

Image Juxtaposition - Primerjalnik slik by Oskar Težak is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

Ustvarjalec ustvari primerjavo med dvema slikama ali fotografijama.

Aktivnost omogoča udeležencu primerjavo dveh slik s premikanjem drsnika.

Pedagoška vrednost

Aktivnost omogoča enostavno grafično primerjavo dveh slik ali fotografij.

Aktivnost lahko na primer uporabimo za primerjavo plime in oseke, razvoja koreninskega sistema rastline, kemijske reakcije, zgradbe človeškega telesa …

Ker udeleženec kontrolira drsnik, lahko premika drsnik poljubno hitro in v obe smeri ter tako opazuje spremembe.

Prednosti in omejitve

Omejitev je uporaba le dveh grafičnih elementov v posamezni nalogi. To lahko dokaj uspešno razrešimo z več zaporednimi pripravljenimi aktivnostmi. V sami akitivnosti poleg navodila naloge ni možno dodati razlage ali opisa, ki bi dodatno pojasnila opazovan pojav.

Pri izdelavi fotografij je smiselno ohranjanje iste pozicije fotoaparata (npr. fotografija plime in oseke) za poudarjanje razlik.

Primer realizirane aktivnosti

Obdelava fotografije: selektivne barve by Oskar Težak is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost