Image Slider – Galerija slik

Image Slider - Galerija slik by Oskar Težak is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

Ustvarjalec s to aktivnostjo ripravi galerijo slik, s katero bolj učinkovito predstavi množico slik.

Aktivnost omogoča udeležencem pregled slik v galeriji.

Pedagoška vrednost

Galerija slik omogoča vizualno bolj učinkovit prikaz večje količine slik. Aktivnost se lahko na primer uporabi za prikaz poljubnega poteka oziroma procesa (konstruiranje pravokotnega trikotnika, proces kemijskega poskusa, priprava hrane …) ali za prikaz izdelkov učencev. Vsaki sliki lahko dodamo napis, ki se pokaže ob preletu miške in ima lahko tudi pedagoško vrednost.

Prednosti in omejitve

Galerijo lahko ustvarimo zelo hitro, dodamo lahko napise ob preletu miške. Omogoča, da ustvarimo kompakten način prikaza večje količine slik ali fotografij.

Nastavimo lahko, da se okno galerije prilagaja velikosti posameznih slik, se samodejno nastavi ali ga nastavimo po meri.

Pomanjkljivost je v tem, da je potrebno vsako sliko vstaviti ločeno in jo opremiti s podatki, kar vzame nekaj časa. 

V storitvi Arnes Splet lahko uporabimo za ustvarjanje galerije slik tudi vtičnik NextCellent Gallery, ki ima več nastavitev-

Primer realizirane aktivnosti

Izdelki učencev pri likovni umetnosti na temo "morje" by Oskar Težak is licensed under CC BY-NC 4.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost