Speak the Words Set – Izgovori besedilo (niz)

Kratek opis aktivnosti

Aktivnost ustvarjalcu omogoča, da prek zapisa vprašanj in odgovorov preverja izgovorjavo udeležencev. V uvodu lahko ustvarjalec doda tudi sliko, ki se vsebinsko povezuje.

Naloga udeleženca je, da prebere vprašanje in glasno ter razločno pove odgovor.

Pedagoška vrednost

Aktivnost udeležencu omogoča urjenje izgovorjave. Pogosto se jo uporablja za urjenje izgovorjave v tujih jezikih.

Pedagoška vrednost se lahko izrazi tudi pri mlajših udeležencih, saj jim odgovorov ni potrebno zapisovati (tipkanje) in lahko svoj odgovor podajo v obliki ustnega sporočanja.

Prednosti in omejitve

Aktivnost omogoča prepoznavanje velikega števila različnih jezikov. Med drugim tudi slovenskega jezika. Poleg tega lahko za dano vprašanje zapišemo več pravilnih odgovorov.

Omejitev aktivnosti predstavlja to, da deluje zgolj v brskalniku Chrom. Pomembna pa je tudi pravilna in razločna izgovorjava.

Primer realizirane aktivnosti

Izgovori rešitev by I is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost