Drag and Drop – Povleci in spusti

Drag and Drop - Povleci in spusti by Oskar Težak is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

Aktivnost je namenjena povezovanju (povleci in spusti) besedila ali fotografij na pripravljena območja osnovne slike ali fotografije.

Naloga udeleženca je, da pripravljene besedilne ali slikovne okvire povleče na mesta glede na navodilo naloge.

Pedagoška vrednost

Aktivnost je uporabna za praktično vsa predmetna področja, kjer je smiselno povezovanje (polaganje) elementov na pravila mesta, ki jih določi ustvarjalec naloge (na primer: povezovanje številskega ulomka z grafično predstavitvijo istega ulomka, označevanje delov rastline ali celice, povezovanje kemijske strukture s kemijsko formulo …). 

Z ustrezno zastavljeno nalogo in pripravljenimi sličicami ter besedilom lahko pri udeležencih preverjamo tudi višje kognitivne ravni znanja.

Prednosti in omejitve

Priporočeno naj bo grafika prostorsko ploska (v prerezu ali narisu) za lažjo označitev območij, saj lahko za spustna območja uporabimo le pravokotno obliko. Aktivnost ne omogoča zelo natančnega nastavljanja velikosti elementov in pozicij.

Prednost te aktivnosti je v tem, da so lahko elementi za vlečenje tako slike kot besedilo. Besedilo v teh poljih lahko oblikujemo in dodamo celo linke.

Primer realizirane aktivnosti

Priključki strojne opreme računalnika (drag and drop) by Oskar Težak is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost