Chart – Graf

Chart - Graf by Laura Zavrl is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

Aktivnost izvajalcu omogoča, da grafično prikaže podatke z izdelavo grafa. Izbira lahko med tortnim in stolpčnim diagramom. Zapisati mora naslov in določiti elemente grafa ter jih urediti. Barve izbere ustvarjalec sam in jih lahko prilagodi barvni shemi strani.

Pedagoška vrednost

Udeleženec si lahko ogleda grafično predstavljene podatke.

Aktivnost je primerna za nazorno grafično ponazoritev podatkov, ki jih lahko prikažemo s tortnim ali stolpičnim diagramom.

Prednosti in omejitve

Uporaba različnih barv popestri graf in tako izboljša njegovo preglednost. Izdelava grafa je zelo enostavna. Aktivnost je primerna, kadar želimo zelo hitro pripraviti enostavno grafično ponazoritev z malo podatki. Barve si lahko prilagodimo glede na barvno shemo objave.

Izdelava grafa pa je zelo omejena, saj na primer ne moremo spreminjati položaja besedila in njegove velikosti. Prav tako ne moremo uvoziti podatkov iz že pripravljene podatkovne baze, torej jih moramo vnesti ročno.

Zahtevnejše oblike grafov je zato bolje pripraviti v za to namenskih programih in aplikacijah (na primer v Excelu). 

Primer realizirane aktivnosti

Pregled uspešnosti na testu by L is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost