Agamotto – Prehod iz slike v sliko

Video posnetek Agamotto - Prehod iz slike v sliko od Jnes Jelenec je licenciran z licenco CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

Aktivnost ustvarjalcu omogoča, da doda zaporedje slik, pri čemer lahko pod vsako sliko pripiše tudi opis, ki se smiselno povezuje oz. navezuje na prikazano sliko. Udeleženec s pomikanjem drsnika opazuje prehode med slikami in postopoma odkriva vse več podrobnosti oz. plasti slike ter jih povezuje s podanimi zapisi.

Pedagoška vrednost

 

Aktivnost omogoča interaktivno raziskovanje zaporedja slik in postopno odkrivanje podrobnosti, s čimer zagotovimo postopno učenje in preprečimo, da bi tekom učenja prišlo do preobremenitve.

Z dodanimi zapisi pod slikami udeleženca dodatno usmerjamo in s tem poskrbimo, da se udeleženec zares osredotoči na bistvo vsebine ali pa mu na ta način podamo dodatne informacije in s tem dvignemo taksonomsko raven naloge.

Aktivnost je primerna za učenje novih pojmov, besedišča, definicij, prepoznavanje stvari s slik … ter za utrjevanje znanja.

Prednosti in omejitve

Prednost aktivnosti je, da lahko na preprost in učinkovit način oblikujemo zelo uporabno aktivnost za učenje in utrjevanje.

Edino omejitev lahko vidimo v tem, da ob uporabi velikega števila slik žal ne moremo izpisati vseh napisov nad drsnikom, vendar lahko to težavo na učinkovit način rešimo z zapisom besedila pod sliko.

Primer realizirane aktivnosti

Računalniške komponente by I is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost