zbirka nalog za deljenje in souporabo

zbirka nalog po

predmetnih področjih

Naloge smo razvrstili glede na predmete.

k

Slovenščina

Matematika

w

Tuji jeziki

Fizika

Geografija

Zgodovina

Biologija

Kemija

Likovna umetnost

Glasbena umetnost

Šport

Gospodinjstvo

Tehnika in tehnologija

Družba

Naravoslovje

Spoznavanje okolja

Etika

Delite z nami svojo aktivnost

Aktivnost, ki ste jo izdelali nam lahko pošljete na e-poštni naslov in uvrstili jo bomo v zbirko nalog, ki bo dostopna tudi ostalim uporabnikom. Ne pozabite pripisati predmetnega področja, razreda in učnega sklopa. V zbirko bodo uvrščene vse aktivnosti, ki imajo urejene vse avtorske pravice vključenih virov.

VEČ

ZBRANIH AKTIVNOSTI

VEČ

ZADOVOLJNIH UČITELJEV

VEČ

ZNANJA UČENCEV

VEČ

ZADOVOLJSTVA VSEH

Dostopnost